Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Slobodný obchod je najlepší prístup

(dňa 10.4.2009 v sekcii "ekonomické info")

Táto petícia je spoločnou iniciatívou International Policy Network, Atlas Economic Research Foundation a Global Initiative for Free Trade, Peace and Prosperity.

***

Hrozba protekcionizmu narastá. Politika protekcionizmu je nebezpečná a nerozumná, ale obzvlášť nebezpečná je počas ekonomickej krízy, kedy hrozí, že poškodí svetovú ekonomiku. Špecifická premisa protekcionizmu je, že národná prosperita sa zvýši, keď vláda poskytne monopolné postavenie domácim výrobcom. Storočia ekonomickej argumentácie, historických skúseností a empirických štúdií však neustále dokazujú, že táto premisa je úplne chybná. Protekcionizmus „plodí“ chudobu, nie prosperitu. Protekcionizmus dokonca „nechráni“ ani pracovné miesta alebo priemysel v domácej ekonomike. Ničí ich tým, že poškodzuje exportné odvetvia a odvetvia, ktoré sú pri výrobe odkázané na dovoz. „Ochrana“ miestnych oceliarskych spoločností zvýšením miestnych cien ocele iba zvyšuje náklady na výrobu áut a mnoho ďalších produktov vyrobených z ocele. Protekcionizmus je hrou nerozumných.

Skutočnosťou, že protekcionizmus ničí bohatstvo nie je jeho najhorším dôsledkom. Protekcionizmus ničí mier. Toto je dostatočným zdôvodnením pre všetkých ľudí dobrej vôle, všetkých priateľov civilizácie, aby sa dostatočne nahlas a výrazne vyjadrovali proti ekonomickému nacionalizmu - ideológii konfliktu, založenej na neznalosti a zavedenej do praxe protekcionizmom.

Pred dvestopäťdesiatimi rokmi Montesquieu poznamenal, že „mier je prirodzeným dôsledkom obchodu“. Dve krajiny, ktoré sa navzájom odlišujú sa stanú vzájomné závislými, keďže jedna má záujem v kupovaní a druhá má záujem v predávaní a tým ich spojenectvo je založené na vzájomných potrebách“.

Najhodnotnejším produktom obchodu je mier. Obchod podporuje mier, čiastočne spájaním rôznych ľudí do spoločnej kultúry obchodu – každodenného procesu učenia sa iných jazykov, spoločenských noriem, zákonov, očakávaní, potrieb a zručností.

Obchod podporuje mier podnecovaním ľudí vytvárať putá vzájomne prospešnej spolupráce. Tak ako spája ekonomické záujmy Paríža a Lyonu, Bostonu a Seattlu, Kalkaty a Bombaja, obchod taktiež spája ekonomické záujmy Paríža a Portlandu, Bostonu a Berlína, Kalkaty a Kodane – ľudí všetkých národností, ktorí obchodujú medzi sebou.

Rozsiahle štúdie empirického výskumu potvrdzujú tvrdenie, že obchod podporuje mier. Možno najtragickejším príkladom toho čo sa stane, keď je toto ponaučenie ignorované je II. svetová vojna.

Medzinárodný obchod sa znížil o 70 percent medzi rokmi 1929 a 1932, najmä kvôli americkému Smoot–Hawleyho clu z roku 1930 a následným odvetným clám ostatných krajín. Ekonóm Martin Wolf tvrdí, že „tento kolaps v obchode významne oživil hľadanie ekonomickej sebestačnosti a životného priestoru, predovšetkým v Nemecku a Japonsku“.

Vzápätí nasledovala najtragickejšia a najsmrteľnejšia z vojen v ľudskej histórii.

Redukovaním vojen obchod chráni životy. Obchod pomáha čoraz viac ľuďom tiež zvyšovaním prosperity. Dôkaz, že slobodnejší obchod podporuje prosperitu, je jednoducho ohromujúci. Prosperita umožňuje obyčajným mužom a ženám prežiť dlhší a zdravší život.

A s dlhšími a zdravšími životmi, ktoré sú prežívané o väčšom mieri majú ľudia integrovaní do globálnej ekonomiky viac času užívať široký výber kultúrnych zážitkov, ktoré im sú voľným obchodom prinášané. Kultúra je obohacovaná prínosmi z celého sveta, umožňovanými voľným obchodom v tovaroch a myšlienkach.

Slobodný pohyb nepochybne zvyšuje materiálnu prosperitu. Jeho najväčší dar však nie je možné tak ľahko merať peniazmi. Najväčším darom sú životy ľudí, ktoré sú slobodnejšie, plnohodnotnejšie a oveľa menej poškodzované alebo ničené ukrutnosťami vojny.

Preto my, nižšie podpísaní, sa spoločne obraciame so žiadosťou na vlády všetkých krajín, aby odolali požiadavkám krátkozrakých a lakomých na zvýšenie bariér obchodu. Vyzývame tiež vlády, aby odstránili súčasné protekcionistické bariéry zabraňujúce slobodnému obchodu. Každej vláde hovoríme: nechajte svojich občanov, aby užívali nielen plody vlastných polí, tovární a rozumu ale aj tých z celého sveta. Odmenou bude väčšia prosperita, bohatší život a spokojnosť z darov mieru.

**

Petíciu podpísalo vyše 2000 signátorov, vrátane prestížnych ekonómov, napríklad Vernona Smitha, nositeľa Ceny Švédskej ríšskej banky za ekonómiu na počesť Alfreda Nobela, či Eugena Famu. Viac informácií o tom je tu a tu

Petíciu možno podporiť tu.

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.