Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Harmonogram kurzu AKE 2008/2009

(dňa 17.1.2009 v sekcii Akadémia klasic. ekonómie)

1. seminár AKE (29.10.2008): otvorenie AKE, oboznámenie účastníkov s časovým a vecným harmonogramom kurzu v školskom roku 2008/2009 a prezentácia a diskusia na tému „Východiská a hlavné odkazy ekonómie liberálnych ekonomických škôl pre súčasnosť.

2.seminár AKE (26.11.2008): prezentácia a diskusia na tému „Vzťah ekonómie a etiky, trhu a morálky pre fungovanie slobodnej spoločnosti“

3. seminár AKE (28.1.2009): prezentácia a diskusia na tému „Alternatívne prístupy k riadeniu peňazí v rámci liberálnych ekonomických škôl. Slobodné bankovníctvo a centrálne bankovníctvo v teórii a praxi“

4. seminár AKE (25.2009): prezentácia a diskusia na tému „Regulácie trhu, konkurencie a obchodu v ekonomickej teórii a praxi“
5 seminár AKE (25.3.2009): prezentácia a diskusia na tému „Európska ekonomická integrácia“

6. seminár AKE (15.4.2009): prezentácia a diskusia na tému „Vzťah ekonómie a práva, s dôrazom na vlastníctvo, pre fungovanie slobodnej spoločnosti“

7. seminár AKE (29. 4.2009): prezentácia a diskusia na tému „Možnosti riešenia negatívnych externalít bez vládnych zásahov“.

8. seminár AKE (27.5.2009): prezentácia a diskusia na tému „Možnosti riešenia sociálnych a zdravotných udalostí ľudí na báze osobnej zodpovednosti“

9. seminár AKE (24.6.2009): vyhodnotenie esejí, záverečná diskusia, ukončenie kurzu a odovzdávanie certifikátov KI a VŠM absolventom kurzu AKE.

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.