Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Problémy európskej menovej integrácie (nielen) pre Slovensko

(dňa 22.12.2008 v sekcii Kapitoly v monografiách)

V príspevku Problémy európskej menovej integrácie (nielen) pre Slovensko, uverejnenom v zborníku prednášok z medzinárodnej konferencie "Úloha práva v menovej sukcesii" (Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 4. - 6. marec 2008), zameriavam pozornosť na porovnanie preceňovaných prínosov a podceňovaných problémov a rizík členstva v eurozóne a v závere naznačujem alternatívu voči prebiehajúcej európskej menovej integrácii a euru, postavenáú na princípoch (menovej) konkurencie a (zmluvnej) slobody.

Záver

Spôsob zavádzania eura potvrdzuje, že euro je nástrojom politickej centralizácie Európy. Bude pravdepodobne prinášať vyššie náklady na udržiavanie menovej únie s finančnými pnutiami a jej rastúcou nestabilitou a/alebo centrálne zjednocovanie ostatných podmienok v Únii.

Slovensko sa vstupom do eurozóny sa napríklad stratou výmenného kurzu okrem iného vzdá prirodzeného nástroja pružnosti, kurzového (neinflačného) približovania sa k cenovej úrovni v západnej Európe a kurzového reagovania na prípadné cyklické výkyvy v ekonomike.

Podstatné je, že členstvo v eurozóne pre (nielen) obyvateľov Slovenska znamená nezanedbateľné obmedzenia flexibility a slobôd, tým aj obmedzenia rýchlejšieho približovania sa k ekonomickej a životnej úrovni obyvateľov krajín Únie. Dlhodobej prosperite občanov, rýchlejšiemu približovaniu sa k ekonomickej úrovni západnej Európy by viac ako snaha o rýchle plnenie maastrichtských kritérií pomohlo sa sústrediť na ekonomickú liberalizáciu a vytvorenie čo najviac pružných podmienok, osobitne napríklad na trhu práce.

V tomto kontexte považujem členstvo v eurozóne nielen pre obyvateľov Slovenska za rizikové, nevýhodné a podporujúce proces centralizácie a zhora uskutočňovanej harmonizácie, ktoré sú stále viac dominantnými prvkami európskej integrácie. Som presvedčený, že predovšetkým optikou princípov osobnej slobody, konkurencie a dôvery v spontánny poriadok v spoločnosti nemožno súhlasiť s dnešnou európskou menovou integráciou.

Aká je alternatíva voči dnešnej menovej integrácii a euru, ktorá by bola viac v súlade s osobnou slobodou a dlhodobejšou prosperitou občanov? Jednoznačne taká, ktorá by akcentovala európsku ekonomickú integráciu a spoločný trh na princípoch neobmedzovanej konkurencie a zmluvnej slobody, nie na základe centrálnej harmonizácie a regulácií. Takou je menová konkurencia a menová sloboda, teda umožniť menovú konkurenciu na Slovensku a podporovať jej presadenie inde (nielen) v EÚ. Znamenalo by to namiesto zavádzania eura ako výlučnej meny umožniť paralelný obeh eura a iných mien, ale aj ostatných foriem platobných prostriedkov, vrátane komoditných peňazí (zlata, striebra,..).

Alternatíva v podobe menovej konkurencie by predstavovala skutočnú zmluvnú slobodu, keďže ľudia by si mohli pri svojich zmluvách a výmenách dohodnúť akékoľvek platobné prostriedky, a to podľa potrieb a vzájomnej výhodnosti. Obdobná alternatíva v súčasnosti nevyznieva (napríklad politicky) akceptovateľne, je však reálne uskutočniteľná. Nie je vylúčené, že pod tlakom vážnych finančných problémov v eurozóne sa o niekoľko rokov, resp. desaťročí, oživí a stane (aspoň v určitej podobe) aktuálna.

Ako by bolo možné túto alternatívu dosiahnuť? „Kľúčom“ je zrušenie prekážok, ktoré bránia slobodnému používaniu mien, slovami nositeľa Ceny Švédskej národnej banky za ekonomické vedy na počesť Alfreda Nobela v roku 1974 Friedricha Augusta von Hayeka napríklad na začiatku:

„...zaviazať sa medzinárodnou dohodou odbúrať všetky prekážky, ktoré bránia voľnému používaniu iných mien (vrátane zlatých mincí) v ktoromkoľvek štáte dohody a uvoľniť bankové podnikanie každej inštitúcii na to legálne ustanovenej... Znamenalo by to predovšetkým odstránenie všetkých obmedzení devízových operácií a regulácií pohybov medzi jednotlivými členskými krajinami, ako aj úplnú slobodu zvoliť si pre potreby zmlúv a účtovníctva akúkoľvek menu.“

Rámcovo naznačená alternatíva by zabezpečila nielen slobodu na trhu s peniazmi, ale umožnila by aj čerpať významnú časť prínosov, ktoré sa očakávajú od zavedenia eura, síce s určitými nákladmi z diverzity, avšak bez systémových problémov a rizík spojených s aktuálne prebiehajúcou európskou menovou integráciou.

***
GONDA, Peter (2008): "Problémy európskej menovej integrácie nielen (pre) Slovensko". In: Úloha práva v procese menovej sukcesie.ELSA. Bratislava, 2008. Text je dostupný v pdf formáte tu.

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.