Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Človek, trhová ekonomika a ekonómia v praxi

(dňa 21.2.2008 v sekcii Výučba na VŠ)

Prezentáciu "Človek, trhová ekonomika a ekonómia v praxi" je možné si stiuahnuť v pdf verzii tu

Obsah

Základné východiská
1. Podstata a základné princípy ekonómie a fungovania trhu
1.1Rámcové vymedzenie ekonómie
1.2 Ako ekonomicky skúmať?
1.3. Základné zákonitosti, resp. princípy, ekonómie
1.4. Trh a podstata jeho fungovania
2. Význam a úloha peňazí v ekonomike
3. Postavenie vlády a verejných financií v ekonomike
3.1. Základné vymedzenie vlády a verejných financií
3.2. Prístupy k určeniu úloh vlády v ekonomike a spoločnosti
3.3 Financovania činností, ktoré zabezpečujú vlády
Literatúra

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.