Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Keynes vs. Hayek: dva makroekonomické systémy

(dňa 25.10.2008 v sekcii Výučba na VŠ)

Dávam do pozornosti prezentácie profesora ekonómie Rogera W. Garrisona, porovnávajúce rozdiely medzi keynesiánskym a hayekovským ekonomickým prístupom, napríklad k ekonomickým cyklom:Two Macroeconomic Frameworks.

Zdroj: www.auburn.edu

Tieto prezentácie sú zaujímavé a poučné nielen pre študentov ekonómie, ale aj pre verejnosť, o to viac v súčasnosti, keď opäť ožívajú snahy o keynesiánske "riešenia" ekonomickej recesie.

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2023 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.