Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Vlády a centrálne banky spôsobili finančnú krízu, nenechajme ich, nech ju ešte prehĺbia

(dňa 15.10.2008 v sekcii "ekonomické info")

Tridsaťosem európskych think-tankov vydalo spoločné vyhlásenie ohľadom globálnej finančnej krízy. Zo slovenských organizácií sa pod vyhlásenie podpísali INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika a Nadácia F. A. Hayeka.

Tlačová správa

Základnými príčinami globálnej finančnej krízy sú vládne regulácie a iné centrálne zásahy a neúmerná monetárna expanzia v poslednom desaťročí. V podstatnej miere sú za to zodpovedné vládne inštitúcie a centrálne banky. Bublina cien aktív, ktorú spôsobila nadmerná monetárna expanzia, teraz praskla, v dôsledku čoho sa banky a iné finančné inštitúcie, ktoré týmito mylne nadhodnotenými aktívami kryli svoje krátkodobé záväzky, dostali do problémov s plnením svojich záväzkov.

Vlády a centrálne banky spôsobili finančnú krízu, nenechajme ich, nech ju ešte prehĺbia.

Zástupcovia európskych think-tankov zverejnili nasledovné hodnotenie a odporúčania týkajúce sa globálnej finančnej krízy.

Základnými príčinami globálnej finančnej krízy sú vládne regulácie a iné centrálne zásahy a neúmerná monetárna expanzia v poslednom desaťročí. V podstatnej miere sú za to zodpovedné vládne inštitúcie a centrálne banky. Bublina cien aktív, ktorú spôsobila nadmerná monetárna expanzia, teraz praskla, v dôsledku čoho sa banky a iné finančné inštitúcie, ktoré týmito mylne nadhodnotenými aktívami kryli svoje krátkodobé záväzky, dostali do problémov s plnením svojich záväzkov.

Preto sme presvedčení, že vlády by v snahe o riešenie finančnej krízy mali rešpektovať minimálne nasledovné:

1. Vlády by sa mali vyhýbať zbrklým reakciám v podobe regulácií, ktoré bránia fungovaniu trhových procesov. Pokusy zasahovať do trhov – ako napríklad zákaz predaja finančných akcií nakrátko – podkopávajú trhové procesy, ktorý by inak viedli k presnejšiemu oceneniu aktív.
2. Vlády by nemali zachraňovať vybrané podniky. Cenu za záchranu krachujúcich podnikov zaplatia všetci ostatní a to prostredníctvom daní, rýchlejšieho rastu cien alebo chybnej alokácie kapitálu.
3. Vlády by mali čo najskôr znížiť dane. Toto je efektívna cesta k vytváraniu likvidity a pôsobí aj proti recesným tlakom.

Slobodný trh, ktorého esenciou sú vlastnícke práva a vláda zákona, je jediným systémom, ktorý preukázal schopnosť umožniť udržateľný ekonomický vývoj a rešpekt k slobode a dôstojnosti človeka.

Podpísaní,

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika
Nadácia F.A. Hayeka
a ďalšie európske think-tanky, ktorých zoznam nájdete na stránke Resource Bank Europe www.rbeurope.org

Bratislava, 10.10.2008

Petíciu Government Made the Financial Crisis; Let Us Not Make It Worse podpísali nasledovné inštitúcie:
Lithuanian Free Market Institute, Lithuania
Institute for Global Economic Growth, US
Institute for Fee Enterprise (IUF), Germany
Institute for Market Economics, Bulgaria
Friedrich von Hayek Foundation, Slovakia
New Economic School, Georgia
Liberalny Institute, Czech Republic
Hayek Institute, Austria
Adam Smith Research Centre, Poland
European Center for Economic Growth, Bruxelles and Vienna
The Institute of Economic Analysis, Moscow, Russia
Institute for Research on Economic and Fiscal Issues (IREF), France
Contribuables Associes, France
Instituto Bruno Leoni, Italy
Project Lodz Foundation, Poland
Association for Liberal Thinking, Turkey
Mises Scientific Research Centre, Belarus
Estonian Free Society Institute, Estonia
Institute for Economic Studies, France
The TaxPayer’s Alliance, UK
Ludwig von Mises Institute, Poland
Competitive Enterprise Institute, USA
Ioan Barbus Foundation for Freedom, Tradition and Capitalism, Romania
Liberales Institut, Switzerland
Institut Constant de Rebecque, Switzerland
European Taxpayers Association
Association pour la Liberte Ecomique et le Progres Social, France
Paneuropabewegung, Austria
Liberte Cherie, France
Conservative Institute of M. R. Stefanik, Slovakia
European Policy Network, UK
Institute of Economic and Social Studies, Slovakia
CADI, Romania
Globalization Institute, Poland
OHRID Institute, Macedonia
Israel Center for Social and Economic Progress, Israel
Progressive Vision, UK
Public Association for Assistance to the Free Economy, Azerbaijan
Hayek Foundation Moscow, Russia
Albanian Liberal Institute, Albania
Kosovar Institute for Public Policies, Kosovo
Polish American Foundation for Economic Research and Education, Poland Liberty Institute, New Delhi, India

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2023 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.