Peter Gonda

Peter Gonda je:

 • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
 • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Finančná kríza: zlyhanie kapitalizmu?

(dňa 3.10.2008 v sekcii "ekonomické info")

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika organizuje 9.10.2008 v čase od 17.30 hod. v Pálffyho paláci (Zámocká 47, Bratislava) seminár na aktuálnu tému: "Finančná kríza: zlyhanie kapitalizmu?".

Viac o tomto konzervatívnom klube a o možnosti prihlásenia sa naň je dostupné na linku Konzervatívneho inštitútu M.R. Štefánka tu.

V tomto kontexte odporúčam texty, ktoré sa týkajú témy finančnej krízy, napríklad:

 • Petr Mach: Americká finanční krize – selhání státních regulací
 • Ludwig von Mises Institute: Sprievodca americkou finančnou krízou
 • Juraj Karpiš: Štartujte tlačiareň na peniaze!
 • Matěj Šuster: Propaganda ve prospěch bailoutu
 • Matěj Šuster: Musíme hlavně jednat!
 • Pavel Ryska: Greenspanova prosperita, poslední díl
 • Juraj Barta: zlyhal kapitalizmus?
 • Jacob Steelman: No Bailout for Financial Firms
 • Arnold Kling: The Case Against the Bailout
 • Index
  Texty
   -   články
   -   e-texty
  Prednášky pre verejnosť
  Akadémia klasic. ekonómie
  Výučba na VŠ
  Štúdie a publikácie
  Rozhovory a diskusie
  Odporúčané
   -   linky
   -   knihy
   -   cudzie texty
  Foto
  Kontakt
  Životopis
  Info
  English

  Copyright © 2006–2023 Peter Gonda, all rights reserved.
  Powered by Metafox CMS of Platon Group.