Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Friedrich August von Hayek (1899 - 1992)

(dňa 7.6.2006 v sekcii Výroky slávnych)

"Systém súkromného vlastníctva je najdôležitejšou zárukou slobody nielen pre tých, ktorí ho vlastnia, ale aj pre ostatných."

"Sloboda neznamená len to, že je jednotlivec má možnosť a bremeno výberu. Znamená tiež to, že musí niesť dôsledky svojich činov. ... Sloboda a zodpovednosť sú neoddeliteľné."

Akákoľvek prijateľná budúcnosť západnej civilácie si vyžaduje odmietnutie socialistických ideálov a návrat na opustenú klasického liberalizmu - cestu obmedzeného štátu v podmienkach vlády zákona."

„Žiadna slobodná spoločnosť nemôže dlhodobo prežiť bez pevných morálnych tradícií a spoločenských konvencií“

"Sloboda daná každému používať jemu dostupné informácie alebo jeho prostredie pre sledovanie svojich úmyslov je jediný systém, ktorý umožňuje najvyššiu možnú mobilizáciu vedomostí rozptýlených v spoločnosti."

"Spoliehanie sa na solidaritu, lásku alebo spoločenského ducha ako mechanizmus pre sociálnu koordináciu sa dá uplatniť iba v malých otvorených spoločnostiach, a tento pocit sa stratí hneď, keď narastajúce rozmery spoločnosti začnú vzájomne ľudí jedného od druhého odlučovať."

"Trhové hospodárstvo by mohlo lepšie rozvinúť svoj potenciál, ak by sa zrušil štátny monopol na tlačenie peňazí."

"Je význačné, že najčastejší argument proti konkurencii spočíva v tvrdení, že je slepá. Bolo by možno vhodné pripomenúť, že pre antické civilizácie bola nevidomosť atribútom božstva a spravodlivosti."

„Poznanie spoločnosti musí byť vymedzené istými hranicami, za ktoré sa ľudský rozum so svojimi nedokonalými zmyslami nedostane“

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2023 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.