Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

159-zväzková edícia "Economic History" na Slovensku

(dňa 13.6.2007 v sekcii "ekonomické info")

Dobrá správa pre (nielen) ekonómomov. Vďaka Univerzitnej knižnici v Bratislave sa na Slovensko dostala unikátna 159-zväzková edícia "Economic History", vydaná v rámci Routledge Library Editions vydavateľstva Routledge z Veľkej Británie. Záujemcovia z nej budú môcť študovať v prieestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave.

Táto unikátna zbierka 159 kníh v sedemnástich tématických okruhoch bola predstavená 13. júna 2007 na Ekonomickej univerzite v Bratislave na seminári Hospodárske dejiny ako zdroj modernej ekonómie. Za to im a aj ďalším spoluorganizátorom patrí poďakovanie. Na prezentácii navyše odzneli aj zaujímavé a odborne fundované príspevky, napríklad prezentácie Mariána Vitkoviča, v ktorých okrem iného naznačil možnosti využitia hospodárskych dejín podľa prezentovanej zbierky pre súčasné ekonomické myslenie, a to aj do určitej miery na podmienky SLovenska. Nanešťastie, účasť na tomto seminári, teda skôr prezentácii kníh (cca 20-30 účastníkov) nebola ani zďaleka zodpovedajúca jeho významnosti a napríklad kapacite Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2023 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.