Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Pascal Salin: Prečo je Francúzsko ľavicové?

(dňa 25.5.2007 v sekcii Cudzie texty)

Vlastne je to paradox. Vo verejnej mienke prevláda silný ľavicový prúd, a pritom si Francúzi zvolili pravicového prezidenta. Aj viacerí slávnimyslitelia klasického liberalizmu boli Francúzi – napríklad Fréderic Bastiat, Jean-Baptiste Say alebo Jacques Turgot. A predsa tu klasicky liberálne myšlienky uznáva a pozná iba menšina. Ako to vysvetliť? Jedným z hlavných dôvodov je azda to, že tvorba a šírenie myšlienok sú centralizované a štát má takmer výhradný monopol. Väčšina škôl je štátnych a ešte aj tie súkromné musia vyučovať podľa programov, ktoré centrálne definuje štát. Navyše Francúzsko patrí ku krajinám, kde neexistuje konkurencia medzi univerzitami – všetky musia byť štátne. Proces výberu učiteľov a profesorov je tiež centralizovaný a ponecháva značný vplyv odborom.

Dnes mladý vedec nemôže očakávať úspech v akademickej kariére, ak nevyznáva mainstreamové predsudky (aspoň v spoločenských vedách). Keďže boli ľudia vždy vzdelávaní takto, väčšina si nevie predstaviť, že aj iné myslenie by mohlo mať nejakú hodnotu. Navyše, prevažne naľavo sú aj médiá, čo vidieť v mnohých krajinách, ale vo Francúzsku ešte výraznejšie, pretože aj novinári boli vzdelávaní ako iní mladí Francúzi, teda ľavicovo. V takom prostredí musí mať odvahu ten, kto chce podporovať iné myšlienky, najmä klasicky liberálne. Často som mal príležitosť si to vyskúšať. Keď ma menovali za predsedu národnej komisie, ktorá mala na univerzity prijímať nových profesorov ekonómie, čelil som veľkej mediálnej kampani, lebo sa predpokladalo, že klasický liberál by taký post zastávať nemal. (Očividne tu človek musí byť marxistom alebo aspoň ľavičiarom, aby mohol prijímať profesorov ekonómie...).

Ako je možné, že takíto občania si napokon zvolili za prezidenta Sarkozyho? Asi existuje rozdiel medzi tým, ako ľudia vzhľadom na svoje vzdelanie uvažujú, a ich spontánnym správaním. Možno majú pocit, že socialistická politika, ktorú robil prezident Francois Mitterand, ale aj formálne pravicový prezident Jacques Chirac (v skutočnosti rozmýšľal aj konal ako socialista), zlyhali. Možno Francúzi už majú pocit, že teraz je potrebná iná politika. Chcú menej daní, menej regulácií, ale zároveň viac bezpečnosti a menej ľahostajnosti. Nemajú však intelektuálne nástroje, ktorými by tieto hlboké potreby vyjadrili.

V spoločenských otázkach je vždy ťažké určiť, čo sú príčiny a čo následky – je to známy problém vajca a sliepky. Je hlavný prúd francúzskeho myslenia ľavicový preto, lebo je tu silný štát, alebo je štát silný, lebo hlavný prúd myslenia je naklonený štátnemu intervencionizmu? Rozhodne je pravda, že už od Francúzskej revolúcie je tu silné volanie po rovnosti. Ale Friedrich Hayek ponúkol ešte jedno zaujímavé vysvetlenie: Tvrdil, že na prelome 18. a 19. storočia boli francúzski vedci z prírodovedných odborov jedni z najlepších na svete. A že ľudia si vtedy povedali, že v spoločenských vedách je možné dosiahnuť rovnaký úspech s použitím rovnakých metód – ale práve to otvorilo dvere sociálnym inžinierom. Je naozaj pravda, že tradícia sociálnych inžinierov a technokratov – úzko prepojených so štátom – bola vo Francúzsku vždy významná. Súčasná situácia je možno výsledkom konvergencie medzi idealistickým rovnostárstvom a technokratickou túžbou podľa vôle človeka meniť tvár spoločnosti.

Autor je profesor Univerzity Paris-Dauphine. V marci 2007 prednášal v Bratislave v rámci cyklu CEQLS, ktorý organizuje Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika. Viac o prednáške Pascala Salina v Bratislave nájdete tu.

Článok bol publikovaný v týždenníku .týždeň 20/2007 dňa 14. mája 2007.

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2023 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.