Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

James Bartholomew: Škoda spôsobovaná sociálnym štátom

(dňa 20.4.2007 v sekcii "ekonomické info")

ABSTRAKT PREDNÁŠKY

„Štáty blahobytu“, sociálne štáty, zvyknú spôsobovať veľa škody. Táto škoda má veľa podôb.

V systéme sociálneho zabezpečenia sa vytvára ďalšie množstvo nezamestnaných. Táto dlhodobá, početná nezamestnanosť je dôvodom skľúčenosti medzi tými, ktorých sa týka. Pre ostatných predstavuje výraznú daňovú záťaž. Výsledkom je rozšírené podvádzanie.

V zdravotnom zabezpečení sa napríklad monopolný vládny systém, ktorý máme v Británii, ukázal ako katastrofálny. V Británii zahynie ročne zbytočne desaťtisíc ľudí len na následky rakoviny, pretože britský štátny monopolný systém zdravotného zabezpečenia je horší než priemerný systém v Európe.

Štátny vzdelávací je vo vzdelávaní tak neefektívny, že jeden z piatich Britov je „funkčne negramotný“. To znamená, že každý piaty človek si nevie prečítať plagát s reklamou na hudobný koncert. Štátne školy taktiež prispeli k zvýšeniu kriminality v Británii. Podarilo sa im to vďaka držaniu detí v školách do veku 16 rokov, ktoré sa ani nenaučili správne čítať. Tie sú znudené a odcudzené.

Štátne dôchodky môžu byť odôvodnene považované za trik vlády voči ľuďom, zneužívajúcej ich dôveru. Ľudia v sedemdesiatych rokoch boli napríklad vedení k tomu, aby uverili, že vládny systém starobného zabezpečenia sa o nich v starobe dobre postará. Tí, ktorí týmto sľubom uverili, sa ocitli na sklonku života v chudobe.

Okrem týchto špecifických zlyhaní je sociálny štát hlavnou príčinou zmeny povahy britských občanov. V prvej polovici dvadsiateho storočia – snáď až do 60.-tych rokov – boli Briti vo všeobecnosti považovaní za rozumných, nezávisle mysliacich, zdvorilých, zákona sa pridržiavajúcich ľudí. Kriminalita bola nízka. Správanie bolo vo všeobecnosti slušné. Pracujúca trieda mala kódexy slušného správania sa tak, ako stredná či vyššia trieda.

Dochádza však k dramatickej zmene. Kriminalita prudko stúpla. Británia je násilnejšia ako kedykoľvek predtým. Kým predtým sa davy na futbalových štadiónoch správali ako kongregácie na omšiach, teraz sa často stretávame s výbuchmi násilia. Správanie v určitých štátnych školách zdegenerovalo do bodu, kedy mnoho vyučovacích hodín je záležitosťou davovej psychózy. Nečestnosť je braná za samozrejmosť. Koncepty „cti“ a „slušnosti“ sú na ústupe. Vo veľkej miere môžu byť tieto zmeny pripísané sociálnemu štátu.Je možno pravdou, že v demokraciách, je určitá forma sociálneho štátu nevyhnutná. No ak máme mať najlepšiu možnú zdravotnú starostlivosť a vzdelávanie a ak chceme zabrániť úpadku charakteru ľudí v demokraciách, musíme si byť vedomí spôsobov, ktorými sociálny štát môže spôsobovať škodu a usilovať sa ich minimalizovať.

James Bartholomew, autor knihy Welfare State We´re In

Prednášku organizovali Stála konferencia občianskeho inštitútu a Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika 18.4.2007 v Bratislave.

Viac o prednáške a súvisiacich mediálnych aktíititách je možné nájsť na inernetovej stránke Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, tu.

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2023 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.