Peter Gonda

Peter Gonda je:

 • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
 • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Pascal Salin v Bratislave

(dňa 24.3.2007 v sekcii "ekonomické info")

Významný ekonóm, klasicky liberálny mysliteľ a bývalý prezident Montpelerinskej spoločnosti, medzinárodného združenia významných predstaviteľov klasického liberalizmu, Pascal SALIN bol na pozvanie Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika 20.- 22. marca 2007 v Bratislave.

Informácie o prednášky prof. Pascala Salina v rámci CEQLS "Prečo potrebujeme kapitalizmus a konkurenciu", konanej 21. marca 2007 na Právnickej fakulte UK v Bratislave, je možné získať tu a informáci ez prednášky "Two diverging approaches of economic integration", konanej 22. marca 2007 na Ekonomickej univerzite v Bratislave tu.

***

Profesor Pascal SALIN je uznávaný liberálny (makro)ekonóm a obhajca slobodného trhu a osobnej slobody s dlhoročnými vedeckými a akademickými skúsenosťami. bol napríklad v rokoch 1994-1996 prezidentom Montpelerinskej spoločnosti, prestížneho medzinárodného združenia predstaviteľov klasického liberalizmu, založeného F.A von Hayekom.

Profesor Pascal SALIN má dlhoročné vedecké a akademické skúsenosti, okrem svojho hlavného pôsobenia na univerzite Paris-Dauphine bol napríklad hosťujúcim profesorom na Bologna Center v rámci Johns Hopkins University. Potvrdením uznania jeho práce napriek – je napríklad to, že pred dvoma rokmi predsedal komisii, ktorá vo Francúzsku uskutočňuje celonárodné konkurzy na posty profesorov ekonómie a v novembri 2006 bol na jeho počesť vydaný zborník, do ktorého prispel napríklad nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu v roku 1992 Gary Becker.


Prof. Salin je držiteľom mnohých ocenení, napríklad je rytierom Čestnej légie a Rádu akademickej palmy. V minulosti bol napríklad konzultantom Medzinárodného menového fondu, Európskej komisie, Harvard Institute for International Development a USAID.

Pascal Salin vychádza napríklad z myšlienok napríklad klasikov liberálnej ekonómie spomedzi francúzskych napríklad J. B. Saya, Frédérica Bastiata a z ich pokračovateľov, napríklad rakúskeho ekonóma F. A. von Hayeka. V akademickom prostredí je známy napríklad vyvvrátením niektorých prístupov keynesiánskej ekonomickej školy (napríklad Philipsovej krivky), či rozpracovaním teórie slobodného bankovníctva. Vo svojich prácach sa venuje predovšetkým otázkam vlastníckych práv, konkurencie a zdaňovania. Ekonomickými argumnetmi napríkald kritizuje ekonomickú integráciu Európy na báze centrálne riadenej harmonizácie, vrátane menovej.

Pascal Salin je autorom 11 kníh. Kniha Makroekonómia vyšla v roku 1992 aj v slovenskom preklade a podľa mňa by mala byť povinnou učebnicou štúdia ekonómie. Ďalšou výzanmnou knihou Pascala Salina je Pravda o peniazoch a z mimoekonomických je určite najvýzanmnejšou jeho dielo Liberalizmus, vydané v roku 2000. Do pozornosti však dávam aj Liberálním institutom vytvorený zborník prác Pascala Salina pod názvom Ekonomická harmonizace.

Spomedzi mnohých článkov v akademických žurnáloch odporúčam napríklad Myth of Income Effect, Firm an Free Society a Cartels as Efficient Structures. Spomedzi jeho prednášok odporúčam napríklad v češtine dostupnú prednášku na Liberálním institut Vlastnicke prava, konkurence a EU preklad prednášky prof. Salina Daliborom Roháčom Dnešný štatút ekonomickej vedy.

Kto má záujem dozvedieť sa viac o prof. Pascalovi Salinovi, odporúčam prečítať si napríklad:

 • Short CV for Pascal Salin
 • Dalibor Roháč: Pascal Salin a dnešný stav ekonómie vo Francúzsku
 • David Lipka: Pascal Salin, doslov v knihe "Ekonomická harmonizace"
 • J.G. Hulsmann: Pascal Salin: Gentleman, Economist, Radical
 • Pascal Salin on Liberalism, by Pascal Salin,rozhovor pre www.mises.org (2000)
 • An Austrian in Paris, rozhovor pre Austrian Economics Newsleter (1996)

 • Index
  Texty
   -   články
   -   e-texty
  Prednášky pre verejnosť
  Akadémia klasic. ekonómie
  Výučba na VŠ
  Štúdie a publikácie
  Rozhovory a diskusie
  Odporúčané
   -   linky
   -   knihy
   -   cudzie texty
  Foto
  Kontakt
  Životopis
  Info
  English

  Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
  Powered by Metafox CMS of Platon Group.