Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Akadémia klasickej ekonómie (AKE) v roku 2007

(dňa 19.12.2006 v sekcii Akadémia klasic. ekonómie)


Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v partnerstve s Vysokou školou manažmentuotvárajú prvý ročník cyklu seminárov o ekonómii Akadémia klasickej ekonómie (AKE).

Cyklus seminárov AKE s približne 50-timi účastníkmi je zameraný na prepojenie ekonomickej teórie a otázok, s ktorými sa človek stretáva v živote, ako napríklad ekonomické rozhodovanie a snaha o maximalizáciu úžitku (ktorý nejde proti ostatným), či napríklad zásahy vlády do života ľudí. Pozornosť bude venovaná nadčasovým témam a stále platným myšlienkam z oblasti ekonómie, ktoré sformulovali predstavitelia klasickej ekonomickej školy, ako napríklad Adam SMITH, Frédéric BASTIAT a ich nasledovníci v 20. storočí, napríklad nositelia Nobelovej ceny za ekonómiu - Friedrich August von HAYEK a Milton FRIEDMAN. Na seminároch budú diskutované konkrétne príklady fungovania ekonomických princípov

Viac o tom, čo znamená kurz seminárov AKE, o témach, ktoré budú diskutované, o mieste a čase, kedy sa budú semináre konať, o ich prínose pre absolventov kurzu a ďalších podmienkach je možné sa dočítať na linku Konzervatívneho inštitútu tu.

Prvý seminár AKE sa bude konať dňa 31. januára 2007 od 17.00 hod. v učebni č. 113 Vysokej školy manažmentu / City University v Bratislave (lokalizácia na mape tu). Na prvom seminári bude slávnostné otvorenie projektu, vyhodnotenie súťaže „Študentská esej 2006“ a oboznámenie účastníkov AKE s harmonogramom a podmienkami kurzu.

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.