Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Petícia proti harmonizácii základu dane z príjmov právnických osôb v EÚ

(dňa 24.7.2006 v sekcii "ekonomické info")

Petícia vznikla ako reakcia na oznámenie Európskej komisie o uskutočnených a plánovaných krokoch, smerujúcich k zavedeniu CCCTB. Dvadsaťtri protrhovo orientovaných európskych think-tankov podpísalo petíciu, vyzývajúcu všetky členské štáty EÚ, aby boli proti tejto škodlivej iniciatíve, ktorej cieľom je vytvoriť jednotné pravidlá pre dane z príjmov právnických osôb v rámci celej EÚ. Prijatie takéhoto kroku by podkopalo konkurencieschopnosť eurozóny v globálnej ekonomike, znamenalo by to enormné vedľajšie náklady zdanenia všetkých podnikov a navyše by to ani neviedlo k cieľom, s ktorými počíta daňová harmonizácia.

Keďže aj po podpísaní a rozšírení petície vyjadrujú ďalšie organizácie záujem podporiť petíciu, bude Lithuanian Free Market Institute (LFMI) naďalej zbierať podpisy signátorov. Petícia tak bude tak o určitý čas opätovne predložená inštitúciám EÚ.

Nižšie je uvedený text petície.

Petícia

proti snahám Európskej komisie harmonizovať základ dane z príjmov právnických osôb

4. apríla 2006 Európska komisia vydala oznámenie Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru o zavádzaní Lisabonského programu Spoločenstva a o “aktuálnom pokroku a najbližších opatreniach smerujúcich k Spoločnému konsolidovanému základu dane z príjmov právnických osôb (CCCTB)”. Oznámenie má dvojaký účel: “informovať o aktuálnom pokroku a upriamiť pozornosť na tie oblasti, kde je žiadúca ďalšia politická podpora a aktívna účasť, ale bez toho, aby sa členské štáty zaväzovali k legislatívnym návrhom”.

Oznámenie žiada o politickú podporu a aktívnu účasť z členských štátov pre: účasť členských štátov a Komisie v ďalšom vývoji CCCTB bez predčasného alebo konečného záväzku voči CCCTB; pripravenosť všetkých členských štátov urobiť zmeny vo svojich daňových predpisoch; zavedenie neformálnej väzby medzi CCCTB a zodpovedajúcimi medzinárodnými účtovnými štandardmi a zavedenie CCCTB ako možnosti pre firmy.

Signatári, ako nezávislé európske ekonomické výskumné inštitúcie, ktoré zdieľajú ideál otvorenej ekonomiky založenej na voľne fungujúcom trhu Európskej únie a Európy ako celku, sú hlboko znepokojení snahami o harmonizáciu daní všeobecne a odmietajú CCCTB z nasledujúcich dôvodov:

• CCCTB nepomôže dosiahnuť ciele, na ktoré sa zameral, teda zabezpečiť hladké fungovanie spoločného trhu, zredukovať administratívne bremeno ani vytvoriť transparentné pravidlá zdaňovania; • CCCTB bude slúžiť a už aj slúži ako prvý krok k jednotnej daňovej politike v Európskej únii, ktorá podrýva daňovú konkurenciu v rámci EÚ a oslabuje konkurencieschopnosť subjektov v nej v globálnej ekonomike; • CCCTB spôsobí, že základ dane z príjmu právnických osôb bude ešte zložitejší a možno dokonca oveľa odlišnejší od medzinárodných účtovných štandardov, zatiaľ čo – ak bude dobrovoľný – by iba zvýšil počet štandardov v rámci EÚ; • CCCTB spôsobí obrovské náklady súvisiace s dodržovaním daňových predpisov pre podnikanie, najmä pre malé a stredne veľké podniky.

Vzhľadom na to, že prínosy CCCTB sú diskutabilné a nedostatky zrejmé, signatári vyzývajú Európske spoločenstvo, aby prijalo nasledujúce opatrenia:

1. Členské štáty EÚ by sa mali postaviť proti iniciatíve, ktorá smeruje k za harmonizácii základu dane z príjmu právnických osôb a ďalším krokom zameraných na vytvorenie daňového kartelu medzi členskými štátmi EÚ.

2. Členské štáty EÚ s vysokými daňami obhajujúce daňovú harmonizáciu by mali zmeniť svoje vlastné daňové systémy bližšie ku konkurencieschopným daňovým režimom, a tým podporiť hospodársky rast.

3. Podnikatelia by si mali byť vedomí, že harmonizácia základu dane z príjmu právnických osôb by neodstránila a dokonca ani nevytvorila predpoklady na odstránenie nedostatkov daní z príjmu právnických osôb v národných právach (ktorých je veľa vo všetkých členských štátoch), ale namiesto toho by znamenala nové administratívne náklady. Preto by podnikateľská obec nemala podporovať myšlienku harmonizácie základu dane z príjmu právnických osôb, ale využiť túto príležitosť aby vyzvala svoje národné vlády k tomu, aby odstránili nedostatky v národných daniach z príjmov právnických osôb. Podnikateľská obec by mala tiež verejne oznámiť svoj postoj k harmonizácii dane z príjmov právnických osôb.

Signátári petície:

Dr. Remigijus Šimašius - Lithuanian Free Market Institute, Litva, Vice-President Barbara Kolm-Lamprechter - F.A. v Hayek Institute, Rakúsko, generálny tajomník Alberto Mingardi - Istituto Bruno Leoni, Taliansko, riaditeľ Pierre Bessard - Institut Constant de Rebecque, Švajčiarsko, výkonný riaditeľ Johnny Munkhammar - Timbro, Švédsko, riaditeľ Matthew Elliott - The TaxPayers' Alliance, Veľká Británia, Chief Executive Krassen Stanchev - Institute for Market Economics, Bulharsko, výkonný riaditeľ Chresten Anderson - Copenhagen Institute, Dánsko, riaditeľ Peter Gonda - Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika, Slovensko, ekonomický analytik Dr. Tomasz Zylicz - Warsaw University Faculty of Economics, Dean, Poľsko Dr. Oliver Knipping - The Institute for Free Enterprise, Nemecko, prezident Neil O'Brien - Open Europe, Veľká Británia, riaditeľ Dr. Detmar Doering - Liberales Institut der Friedrich-Naumann-Stiftung, Nemecko, riaditeľ Rahim Taghizadegan - Liberty ideas, Rakúsko, prezident Cecile Philippe - Molinari Institute, Francúzsko, generálny tajomník Andrzej Sadowski - The Adam Smith Research Centre Warsaw, Poľsko, Vice-President Dr. Andrzej Kondratowicz - R. Kudlinski OLYMPUS University, Poľsko, Deputy Rector Gorka Echevarría - The Instituto Juan de Mariana, Španielsko, riaditeľ pre fiskálnu politiku Javier Alonso Gutiérrez - Asociación Madrileña de Consumidores y Contribuyentes, Španielsko, prezident Jiri Schwarz Jr. - Liberální institut, Česko, riaditeľ Centra studia pre ekonomickú slobodu Pierre Garello - IES-Europe, Francúzsko, riaditeľ Jean-Philippe Delsol - IREF, Luxembursko, riaditeľ Martin Chren – Nadácia F. A. Hayeka, Slovensko, riaditeľ

Prevzaté z www.konzervativizmus.sk

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.