Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

(Vyššia) minimálna mzda?

(dňa 1.10.2006 v sekcii "ekonomické info")

Minimálna mzda je príklad regulácie na trhu práce, konkrétne zásahu do ceny (na trhu práce). Ak rešpektujeme, že ceny majú byť tvorené slobodne a na základe dobrovoľných dohôd medzi ľuďmi, ktorí majú dopyt a ponuku, tak by sme mali rešpektovať aj právo zamestnávateľov a zamestnancov dohodnúť sa na (akejkoľvek) mzde. Principiálne to znamená, že by sme nemali akceptovať to, aby vláda stanovovala minimálnu cenu na trhu práce.

"Inštitút minimálnej mzdy" má však aj konkrétne negatívne dopady práve na tých, ktorým má pomôcť. Navyše platí, že čím bude vyššia, tým dopady na nich budú nepriaznivejšie. Preto moja reakcia na otázku redaktora www.aktualne.sk Antona Molnára, čo si myslím o rozhodnutí vlády zvýšiť minimálnu mzdu z 6900 Sk na 7600 Sk bolo, že "minimálna mzda obmedzí zamestnanie pre ľudí s nízkou kvalifikáciou a sťaží nájsť si prácu dlhodobo nezamestnaným. Som za to, aby sa inštitút minimálnej mzdy úplne zrušil, je to zbytočný regulátor ceny práce" (z článku Štátu máme od nového roka platiť viac?)

Minimálna mzda vlastne v praxi "ochraňuje" menej kvalifikovanú pracovnú silu pred zamestnaním. Návrh na jej zrušenie spolu s ďalšími systémovými krokmi (osobitne v sociálnych odvodoch) sme s Ondrejom Dostálom a Michalom Novotom prezentovali v publikácii Návrh sociálnej reformy na Slovensku (2005).

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.