Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Vymedzenie a základné princípy ekonómie

(dňa 2.10.2006 v sekcii VŠM / City University)

Pre získavanie schopností ekonomicky myslieť je na začiatku potrebné sa odraziť od vymedzenia ekonómie a jej princípov. Vychádzajúc z Paula Heyneho (Ekonomický štyl myslenia), Henryho Hazlitta (Ekonómia v jednej lekcii) a napríklad Frédérica Bastiata (Čo je vidieť a čo nie je vidieť) prinášam stručné zhrnutie vymedzenia ekonómie a jej princípov, a to v pdf verzii tu.

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.