Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Učebný plán kurzu SSC 221s "Princípy makroekonomie"

(dňa 2.10.2006 v sekcii VŠM / City University)

Nasledovný učebný plán kurzu "Princípy makroekonómie" slúži a ako všeobecný vzor, podľa ktorého sa predbežne predpokladá postupnosť jednotlivých seminárov tohto kurzu. Podľa vlastného uváženia a potrieb skupiny ho môžem upraviť.

1. Čo je ekonómia ? Aké je jej vymedzenie, jej základné princípy a ich využitie v praxi?
On-line diskusia študentov s vyučujúcim

2. Najvplyvnejšie ekonomické školy v teórii a praxi. Podstata fungovania trhu a jeho zákonitostí. Podmienky fungovania trhu.

3. Dopyt a ponuka na mikro a makroúrovni. Prvý pohľad na makroekonómiu, v prepojení na mikroekonómiu.
On-line diskusia študentov s vyučujúcim

4. Praktické východiská makroekonómie. Meranie ekonomickej výkonnosti a iných veličín na makroúrovni.

5. Vláda a jej zasahovanie do trhu. Postavenie a vymedzenie vlády a verejných financií. Teoretické a praktické prístupy k vymedzeniu úloh vlády v trhovej ekonomike.

6. Financovanie verejných výdavkov. Zdaňovanie a vládne zadlžovanie a ich ekonomické dôsledky. Fiskálna politika vlády v teórii a praxi

Priebežný test

On-line diskusia študentov s vyučujúcim

7. Úloha peňazí. Dopyt a ponuka peňazí. Menová politika centrálnej banky v teórii a praxi. Inflácia a jej vzťah s peniazmi.

8. Zamestnanosť, mzdy, nezamestnanosť a ich vzťah s infláciou. Trh práce a ekonomické a politické rozhodovania na ňom.

9. Zahranično-ekonomické vzťahy a zásahy vlád do nich. Platobná bilancia a jej prepojenosť s domácou ekonomikou

On-line diskusia študentov s vyučujúcim

10. Ekonomické ne/rovnováhy na trhoch (tovarov a služieb, práce, peňazí..) súčasne z pohľadu ekonomických škôl.

Odovzdanie seminárnych prác

Záverečná skúška

Peter Gonda, lektor predmetu "Princípy makroekonómie"

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2023 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.