Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Henry Hazlitt: Ekonómia v jednej lekcii

(dňa 14.9.2006 v sekcii Knihy)

Pre študentov a nielen študentov ekonómie: začať štúdium ekonómie nie s knihou Samuelsona a Nordhausa "Ekonómia", ale napríklad knihou "Ekonómia v jednej lekcii" je podľa mňa správna voľba. Je to kniha o princípoch ekonómie, ktorá je napísanná jazykom zrozumiteľným. Hazlitt v nej na príkladoch (aj s pomocou odkazov svojho vzoru - Frédérica Bastiata) vykladá logiku ekonómie a vyvracia mýty, ktoré sú prítomné v každodennom živote.

Hold jej vzdal i napíklad F. A. von Hayek, keď povedal o nej: Je to skvelá kniha. Nepoznám nijakú inú súčasnú knihu, z ktorej sa môže človek dozvedieť o princípoch ekonómie na tak malom priestore."

Kniha vydal v českom jazyku Liberální institut a je možné si objednať práve na jeho tu a úvod k nej od Josefa šímu tu. Prevzaté z www.libinst.cz

Táto, rozsahom neveľká kniha, je však dostupná aj kníhkupectvách na Slovensku.

Originál knihy v anglickom jazyku "Economics in one lesson" je možné si vďaka Foundation for Economic Education stiahnuť v pdf verzii pdf/Economics_in_one_lesson.pdftu.

Prevzaté z www.fee.org

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2023 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.