Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Edmund Burke (1729 - 1797)

(dňa 3.8.2006 v sekcii Výroky slávnych)

"Neúcta k majetku a skutočnosti, že sa proti princípom majetku stavajú akési údajné prednosti štátu, je práve tou príčinou, ktorá viedla k všetkým ostatným zlám, ktoré zničili Francúzsko a uvrhli celú Európu do bezprostredného ohrozenia".

"Pohľad na túto, monštrum pripomínajúcu tragikomickú scénu [Francúzsku revolúciu] nutne vyvoláva tie najprotikladnejšie vášne – niekedy sa v mysli navzájom premiešajú a opovrhnutie tak prechádza v rozhorčenie, smiech strieda slzy, pohŕdanie sa mení v hrôzu."

"Pre jednotlivca je hlavným politickým prospechom sloboda – sloboda bez obmedzovania a donucovania vykonávaného inými."

„Tí, ktorí snažia o nivelizáciu, nikdy nedosiahnú rovnosť ."

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2023 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.