Peter Gonda

Peter Gonda je:

 • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
 • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Ludwig von Mises (1881 - 1973)

(dňa 4.7.2006 v sekcii Výroky slávnych)

Prof. Ludwig von Mises bol popredný predstaviteľ rakúskej ekonomickej školy. Žil v rokoch 1881 až 1973.

Viac o ňom je možné získať napríklad na stránkach

 • Mises Institute-Mises
 • wikipedia-Mises-eng a v slovenčine na
 • wikipedia_Mises-sk.
  Všetky podstatné diela Misesa je navyše možné si stiahnuť na linku Mises Institute

  „Program liberalizmu možno zhrnúť do jedného slova: vlastníctvo, čo znamená súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov"

  "Ak niekto odmieta laissez faire kvôli ľudskej omylmosti a morálnej slabosti, tak z rovnakých dôvodov musí odmietať akýkoľvek typ vládneho konania"

 • Index
  Texty
   -   články
   -   e-texty
  Prednášky pre verejnosť
  Akadémia klasic. ekonómie
  Výučba na VŠ
  Štúdie a publikácie
  Rozhovory a diskusie
  Odporúčané
   -   linky
   -   knihy
   -   cudzie texty
  Foto
  Kontakt
  Životopis
  Info
  English

  Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
  Powered by Metafox CMS of Platon Group.