Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Rámcové porovnanie klasickej a keynes. ekonomickej školy

(dňa 1.9.2006 v sekcii Univerzita Komenského)

Rámcové porovnanie základných rozdielov predstaviteľov klasickej ekonomickej školy a keynes. ekonomickej školy v ich východiskových predpokladoch učenia, ich celkového zamerania, prístupov k úlohe vlády a k verejným financiám, menovej politike, trhu práce a politike zamestnanosti a k platobnej bilancii je možné si stiahnuť tu.

Toto porovnanie je určené pre študentov (základov) ekonómie, pričom ide o syntézu výberu a porovnania hlavných kritérií ekonomických smerov v rámci "hlavného prúdu". Pre určité zjednodušenie sa v tejto tabuľke neuvádzajú niektoré odlišností "rakúskej ekonomickej školy" oproti "klasickej ekonomickej škole".

Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2024 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.