Peter Gonda http://www.petergonda.sk/ o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách Metafox/0.9.1 (production stable) Decentralizácia http://www.petergonda.sk/article.php?546 Mon, 24 Sep 2018 08:16:30 GMT article-item-546 Pre slobody a prosperitu ľudí sú aj dnes najdôležitejšie decentralizácie ekonomiky a spoločnosti, postavené na konaniach jednotlivcov, dobrovoľne spolupracujúcich s ostatnými. Najviac decentralizované systémy rozhodovania a konania ľudí tak sú v ekonomike trh a mimo ekonomiky rodina, či občianska spoločnosť.. Daňové preťaženie http://www.petergonda.sk/article.php?544 Mon, 27 Aug 2018 07:19:03 GMT article-item-544 Úvahy o „presune“ ministra financií Petra Kažimíra na post guvernéra NBS zatieňujú problémy súvisiace s daňami, ktoré by po ňom ostali. Tie nie sú v plnom rozsahu viditeľné aj preto, lebo ľudia väčšinou nevedia, o akej časti ich zárobkov za nich rozhoduje štát. Socializmus v hlavách http://www.petergonda.sk/article.php?542 Mon, 30 Jul 2018 09:04:03 GMT article-item-542 Príslušnosť k západnej civilizácii nezávisí od geografickej polohy, ale od myslenia a konania ľudí. Na Slovensku sme sa napríklad pred 29. rokmi zbavili socializmu, v hlavách mnohých však ostal - a do ďalších sa dostal. Občania Slovenska cítia nostalgiu za životom v socializme a preferujú silný zaopatrovateľský štát http://www.petergonda.sk/article.php?540 Fri, 29 Jun 2018 14:41:26 GMT article-item-540 Pri hodnotení socializmu v slovenskej populácii stále prevládajú pozitívne predstavy. Ľudia zároveň prevažne preferujú silný sociálny štát a nedôverujú trhovým riešeniam. Väčšina má v ekonomických otázkach ľavicové názory, aj keď značná časť z nich sa identifikuje stredovo či pravicovo. Ako ďalej, EÚ? http://www.petergonda.sk/article.php?538 Sun, 24 Jun 2018 09:20:33 GMT article-item-538 Európska integrácia už vyše 60 rokov „salámovou metódou“ napreduje v duchu stále užšej únie - hoci systémové problémy v nej sú čoraz vypuklejšie. Hľadanie odpovedí na otázku „Ako ďalej, EÚ“ je tak nanajvýš aktuálne. Reformné presmerovanie EÚ a európskej integrácie http://www.petergonda.sk/article.php?536 Wed, 13 Jun 2018 12:09:49 GMT article-item-536 Návrhmi na reformné presmerovanie EÚ a európskej integrácie predkladáme východiskovú predstavu, ktorú budeme následne (aj na základe diskusií) precizovať, upravovať a dopĺňať. Naším zámerom je konštruktívne a argumentačne podložene prispieť do diskusie o budúcnosti EÚ, respektíve celkovo o budúcnosti integrácie a spolupráce ľudí v Európe. Systémové a dlhodobé zmeny predkladáme na diskusiu ako intelektuálnu alternatívu súčasnej európskej integrácie, ktorá môže byť inšpiráciou do budúcnosti. Akýkoľvek posun k dosiahnutiu nami navrhovanej reformnej alternatívy by sme však považovali za priaznivý krok k slobodnejším a pre prosperitu priaznivejším podmienkam. Odkaz Ficovej vláde: znižujte konečne daňové bremeno! http://www.petergonda.sk/article.php?534 Wed, 16 Aug 2017 12:28:23 GMT article-item-534 Ak skutočne chcete prispieť k tomu, aby ľuďom pribudlo v peňaženkách, resp. mali celkovo viac peňazí k dispozícii a pocítili rast životnej úrovne v živote, tak znižujte dane, odvody a celkové daňové bremeno a zároveň zmenšujte verejné výdavky a deregulujte. Očakávať takýto smer od vlády s dominantným SMERom však nie je reálne ani realistické. Ako ďalej v Európe po Brexite? http://www.petergonda.sk/article.php?532 Thu, 23 Mar 2017 10:04:36 GMT article-item-532 Dávam do pozornosti prezentáciu k mojej prednáške, organizovanej Sokratovým inštitútom 7. marca 2017 v priestoroch Ekonomickej univezity v Bratislave. Socializmus: memento pre súčasnosť i budúcnosť http://www.petergonda.sk/article.php?530 Thu, 16 Mar 2017 14:31:32 GMT article-item-530 Môj predslov k slovenskému vydaniu knihy Socializmus, ekonomická kalkulácia a podnikanie (2012) od Jesúsa Huertu de Soto. Nespokojnosť s rozpočtom http://www.petergonda.sk/article.php?526 Tue, 06 Dec 2016 09:22:15 GMT article-item-526 Neustále posúvanie cieľa o vyrovnanom rozpočte na Slovensku len prehlbuje skepsu k schopnosti vlády ho dosiahnuť.