Peter Gonda http://www.petergonda.sk/ o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách Metafox/0.9.3pre3 (production stable) Plytvanie peňazí daňovníkov http://www.petergonda.sk/article.php?626 Mon, 30 Oct 2023 19:45:45 GMT article-item-626 Dlhodobým kľúčovým predpokladom nebezpečného smeru verejných financií a žiaduceho presmerovania je, aby si ľudia uvedomovali veľkosť a vplyv štátu, z toho vyplývajúce dôsledky a vyvíjali tlak na politikov na nižšie vládne aktivity a dane, osobitne médiá. Stotožňujem sa s odkazom Miltona Friedmana, že najlepšou ochranou slobody je reakcia verejnosti proti nadmernému zdaňovaniu a nadmernej veľkosti vlády. Daňové bremeno Slovákov stále rastie. Ľudia nevedia, koľko musia platiť http://www.petergonda.sk/article.php?625 Thu, 24 Aug 2023 06:48:01 GMT article-item-625 Bremeno ľudí povinnými platbami na úrovni vyše 63 % mzdových nákladov umožňuje politikom rozhodovať o veľkej časti vytvorených zdrojov a zárobkov ľudí a presúvať ich podľa politických rozhodnutí do menej efektívnych činností. Namiesto vyšších verejných výdavkov a daní sú potrebné úsporné a iné opatrenia, ktorých cieľom bude zastavenie rastu a znižovanie rozsahu a vplyvu štátu a dlhodobá udržateľnosť verejných financií. Škodlivé zdaňovanie tzv. nadmerných ziskov http://www.petergonda.sk/article.php?624 Fri, 24 Feb 2023 12:57:44 GMT article-item-624 Zdaňovanie kapitálu a jeho výnosov vo všeobecnosti je najväčšou daňovou bariérou tvorby bohatstva. Deformuje produkčnú štruktúru a obmedzuje tvorbu zdrojov, investície, inovácie a produktivitu a nakoniec poškodzuje aj nepodnikateľov, keď obmedzuje pracovné miesta, mzdy a zvyšuje ceny. A ak vláda selektívne zdaňuje tzv. nadmerné zisky, tak tým spôsobuje hlbšie problémy zdanenia ziskov dotknutých subjektov a prinesie ďalšie riziká. A ak vláda selektívne zdaňuje tzv. nadmerné zisky, tak tým spôsobuje hlbšie problémy zdanenia ziskov dotknutých subjektov a prinesie ďalšie riziká. Nezodpovedný rozpočet http://www.petergonda.sk/article.php?623 Fri, 09 Dec 2022 19:14:28 GMT article-item-623 December je nielen časom obdarovávania blízkych darčekmi z vlastných peňazí, ale i časom, keď politici oživujú ilúziu rozdávania darčekov z cudzích peňaženiek. Aj Igor Matovič sľubuje štedrú „pomoc ľuďom“ z peňazí, ktoré nemá, na úkor tvorcov ekonomických hodnôt a daňovníkov. Ani Igor Matovič však nie je Mikuláš rozdávajúci darčeky. Jeho neúsporný, výdavkovo expanzívny a proinflačný rozpočet s veľkými sekerami prehĺbi podstatu problémov verejných financií, rozsah a vplyv štátu a dlhodobo poškodí ľudí. Je nezodpovedný. Potrebujeme opak – viac fiškálnej, politickej a najmä osobnej zodpovednosti. Som zástancom znižovania daní na Slovensku. Ekonomická sloboda je dôležitá pre prosperujúci štát http://www.petergonda.sk/article.php?622 Wed, 24 Aug 2022 07:51:27 GMT article-item-622 Dávam do pozornosti môj rozhovor s Lenkou Buchlákovou v TA3 o aktuálnom veľkom bremene povinných platieb, rozsahu a vplyve štátu, ich dôsledkoch a niektorých možnostiach ich znižovania. Takmer dve tretiny zárobkov ľudí putuje na štátom vynútené platby. Až od 19. augusta by sme sa od nich odbremenili http://www.petergonda.sk/article.php?621 Mon, 22 Aug 2022 12:12:39 GMT article-item-621 Celkové bremeno daní ako všetkých administratívne vynútených platieb je také veľké, že na ich ich zaplatenie by sme potrebovali vyše 228 dní a až od 230-teho dňa by sme nemuseli platiť nijaké povinné platby. Deň daňového odbremenenia na Slovensku preto v tomto roku hypoteticky pripadol na 19. augusta. Vláda by tak nemala zvyšovať a prijímať nové dane a svojou expanzívnou výdavkovou, dlhovou a regulačnou politikou posilňovať rozsah a intervenčný vplyv štátu a otvárať dvere pre zvyšovanie daní a daňového bremena. Naopak, je potrebný opačný smer. Neregulujte ceny http://www.petergonda.sk/article.php?620 Mon, 28 Feb 2022 13:39:25 GMT article-item-620 Nedeformované ceny sú s individuálnym vlastníctvom a konkurenciou nutným predpokladom racionálnych ekonomických rozhodnutí a vzájomne prospešnej ekonomickej spolupráce ľudí, tým aj efektívneho fungovania ekonomiky a ich prosperity.Cenové regulácie sú vždy škodlivé, pričom v boji proti inflácii maskujú infláciu (prejav problému), ale neriešia jej príčiny (podstatu problému). Jednou z ekonomických lekcií februára 1948, iných historických skúseností a ekonomického myslenia pre súčasnosť je neregulovať nijaké ceny a nechať ich na dohody medzi ľuďmi. Omamná ilúzia http://www.petergonda.sk/article.php?616 Tue, 01 Feb 2022 07:09:54 GMT article-item-616 Primárne a systémové príčiny finančných problémov ako verejné dlhy a inflácia sú centrálne riadené menové systémy, nadmerné a deficitne financované verejné výdavky a osobitne peňažno-dlhový vzťah centrálnych bankárov a politikov, ktorí monetárne a dlhovo živia rast rozsahu a vplyvu štátu a ilúziu z centra vytváraného bohatstva a udržateľného finančného života na úkor budúcnosti. Ich podobu vidíme počas pandémie čoraz intenzívnejšie v kombinácii expanzívnej menovej politiky roztáčajúcej masívny prílev lacných peňazí a expanzívnej výdavkovej politiky vlád s fiškálnymi stimulmi. Je preto dôležité na začiatku prijať inflačno-dlhové a iné brzdy. Pre dlhodobé riešenie týchto problémov je potrebné zamerať sa na systémové príčiny. Neotvárajte dvere socializmu http://www.petergonda.sk/article.php?615 Mon, 08 Nov 2021 15:13:04 GMT article-item-615 Mnohí stále podliehajú omylu, že socializmus je dobrá myšlienka, ktorá bola len chybne zrealizovaná. Lenže zlyhanie socializmu v každej krajine bolo a je dôsledkom realizovania jeho inštitucionálnych charakteristík v spoločnosti. Aj dnes je preto dôležité vnímať chybnú podstatu myšlienky socializmu a škodlivé dôsledky jeho prvkov v súčasnosti a zároveň brániť a kultivovať slobodu (aj slova) a iné hodnoty trhového kapitalizmu s univerzálnymi pravidlami. Odkazom Novembra je aj to, aby sme neboli ako „uvarené žaby“ a aby sme sa zasadzovali proti návrhom, ktoré privierajú dvere slobody a otvárajú dvere socializmu. Populistická hra s bývaním http://www.petergonda.sk/article.php?614 Thu, 30 Sep 2021 16:53:51 GMT article-item-614 Namiesto posilnenia centrálneho štátu, vplyvu politikov a regulácie by riešeniu problémov prispela deregulácia, konkurencia a decentralizácia v podmienkach garantovaných a vymáhateľných vlastníckych práv, dohôd a panstva práva. Znamenalo by to napríklad odbúravať bariéry, ktoré súvisia s výstavbou bytov. Takýto prístup by na rozdiel od aktuálneho návrhu nebol populistickou hrou politikov s bývaním.