Peter Gonda http://www.petergonda.sk/ o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách Metafox/0.9.1 (production stable) Ako ďalej v Európe po Brexite? http://www.petergonda.sk/article.php?532 Thu, 23 Mar 2017 10:04:36 GMT article-item-532 Dávam do pozornosti prezentáciu k mojej prednáške, organizovanej Sokratovým inštitútom 7. marca 2017 v priestoroch Ekonomickej univezity v Bratislave. Socializmus: memento pre súčasnosť i budúcnosť http://www.petergonda.sk/article.php?530 Thu, 16 Mar 2017 14:31:32 GMT article-item-530 Môj predslov k slovenskému vydaniu knihy Socializmus, ekonomická kalkulácia a podnikanie (2012) od Jesúsa Huertu de Soto. Nespokojnosť s rozpočtom http://www.petergonda.sk/article.php?526 Tue, 06 Dec 2016 09:22:15 GMT article-item-526 Neustále posúvanie cieľa o vyrovnanom rozpočte na Slovensku len prehlbuje skepsu k schopnosti vlády ho dosiahnuť. Nové a vyššie dane na obzore http://www.petergonda.sk/article.php?521 Fri, 02 Sep 2016 08:31:46 GMT article-item-521 Dávam do pozornosti videorozhovor Lukáša Krivošíka so mnou pre .týždeň o celkovom daňovom zaťažení na Slovensku a o ministerstvom financií pripravovaných zmenách v daniach a ich dôsledkoch. 24.august 2016: Deň daňového odbremenenia http://www.petergonda.sk/article.php?519 Wed, 31 Aug 2016 07:02:29 GMT article-item-519 Celkové daňové zaťaženie dosiahlo v minulom roku až 61,1 % z priemernej odmeny patriacej slovenskému zamestnancovi. Deň daňového odbremenenia na Slovensku tak v tomto roku pripadol 24. augusta. Je to deň, kedy slovenský pracujúci s priemernou mzdou začína zarábať na seba a svoju rodinu a nie na dane. Európska ekonomická integrácia a alternatívy budúceho vývoja v jej kontexte http://www.petergonda.sk/article.php?517 Tue, 31 May 2016 15:36:17 GMT article-item-517 Dávam do pozornosti prezentáciu k mojej prednáške, organizovanej Slovak Students for Liberty 18. mája 2016 v priestoroch bratislavského FLAME Music Baru. Aké bude smerovanie vlády vo verejných financiách http://www.petergonda.sk/article.php?515 Fri, 06 May 2016 06:07:18 GMT article-item-515 Z programového vyhlásenia vlády vyplýva kontinuita, posilnenie vplyvu štátu a vo verejných financiách hospodárenie na sekeru, zvyšovanie dlhu, nešetrenie a pretrvávanie nadmernej daňovej záťaže. Ekonomicky zdôvodniteľné a pre daňovníkov akceptovateľné je však iba vyrovnané alebo prebytkové hospodárenie vlády s prostriedkami daňovníkov, dosiahnuté bez zvýšenia alebo zavedenia nových daní, či odvodov. Naopak, ekonomicky opodstatnené je dosahovať ho pri znižovaní daňového zaťaženia. Štát by nemal vlastniť firmy a skúšať podnikať http://www.petergonda.sk/article.php?511 Mon, 21 Dec 2015 12:35:03 GMT article-item-511 Štát by nemal vlastniť firmy a pokúšať sa o podnikanie. Neexistuje racionálne zdôvodnenie jeho úlohy v podnikaní. Existuje však protichodnosť princípov a motivácií fungovania štátu a firiem. Z nej vyplýva, že štát nemôže reálne podnikať. Keď sa napriek tomu hrá na podnikanie, tak spôsobuje negatíva... Aké budú dôsledky prepuknutia dlhovej krízy? http://www.petergonda.sk/article.php?507 Sat, 06 Jun 2015 11:33:41 GMT article-item-507 Akékoľvek alternatívy, ktoré by reálne riešili dlhovú krízu, by mali byť postavené na odstraňovaní jej systémových príčin, teda centrálne riadených a regulovaných menových a bankových systémov a deficitných verejných financií s nadmernými nárokmi ľudí na verejné výdavky a na návrate k tradičným hodnotám a koreňom slobody a bohatstva Západu... Smerovanie EÚ považujem za chybné a škodlivé http://www.petergonda.sk/article.php?503 Sun, 10 May 2015 10:25:16 GMT article-item-503 Smerovanie EÚ a celkovo európskej integrácie považujem za chybné a škodlivé. Európska integrácia je čoraz viac tvorená na centrálnej regulácií ľudí a politík a centrálnej harmonizácii podmienok.