Peter Gonda http://www.petergonda.sk/ o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách Metafox/0.9.1 (production stable) Socializmus v hlavách http://www.petergonda.sk/article.php?542 Mon, 30 Jul 2018 09:04:03 GMT article-item-542 Príslušnosť k západnej civilizácii nezávisí od geografickej polohy, ale od myslenia a konania ľudí. Na Slovensku sme sa napríklad pred 29. rokmi zbavili socializmu, v hlavách mnohých však ostal - a do ďalších sa dostal. Občania Slovenska cítia nostalgiu za životom v socializme a preferujú silný zaopatrovateľský štát http://www.petergonda.sk/article.php?540 Fri, 29 Jun 2018 14:41:26 GMT article-item-540 Pri hodnotení socializmu v slovenskej populácii stále prevládajú pozitívne predstavy. Ľudia zároveň prevažne preferujú silný sociálny štát a nedôverujú trhovým riešeniam. Väčšina má v ekonomických otázkach ľavicové názory, aj keď značná časť z nich sa identifikuje stredovo či pravicovo. Ako ďalej, EÚ? http://www.petergonda.sk/article.php?538 Sun, 24 Jun 2018 09:20:33 GMT article-item-538 Európska integrácia už vyše 60 rokov „salámovou metódou“ napreduje v duchu stále užšej únie - hoci systémové problémy v nej sú čoraz vypuklejšie. Hľadanie odpovedí na otázku „Ako ďalej, EÚ“ je tak nanajvýš aktuálne. Reformné presmerovanie EÚ a európskej integrácie http://www.petergonda.sk/article.php?536 Wed, 13 Jun 2018 12:09:49 GMT article-item-536 Návrhmi na reformné presmerovanie EÚ a európskej integrácie predkladáme východiskovú predstavu, ktorú budeme následne (aj na základe diskusií) precizovať, upravovať a dopĺňať. Naším zámerom je konštruktívne a argumentačne podložene prispieť do diskusie o budúcnosti EÚ, respektíve celkovo o budúcnosti integrácie a spolupráce ľudí v Európe. Systémové a dlhodobé zmeny predkladáme na diskusiu ako intelektuálnu alternatívu súčasnej európskej integrácie, ktorá môže byť inšpiráciou do budúcnosti. Akýkoľvek posun k dosiahnutiu nami navrhovanej reformnej alternatívy by sme však považovali za priaznivý krok k slobodnejším a pre prosperitu priaznivejším podmienkam. Odkaz Ficovej vláde: znižujte konečne daňové bremeno! http://www.petergonda.sk/article.php?534 Wed, 16 Aug 2017 12:28:23 GMT article-item-534 Ak skutočne chcete prispieť k tomu, aby ľuďom pribudlo v peňaženkách, resp. mali celkovo viac peňazí k dispozícii a pocítili rast životnej úrovne v živote, tak znižujte dane, odvody a celkové daňové bremeno a zároveň zmenšujte verejné výdavky a deregulujte. Očakávať takýto smer od vlády s dominantným SMERom však nie je reálne ani realistické. Ako ďalej v Európe po Brexite? http://www.petergonda.sk/article.php?532 Thu, 23 Mar 2017 10:04:36 GMT article-item-532 Dávam do pozornosti prezentáciu k mojej prednáške, organizovanej Sokratovým inštitútom 7. marca 2017 v priestoroch Ekonomickej univezity v Bratislave. Socializmus: memento pre súčasnosť i budúcnosť http://www.petergonda.sk/article.php?530 Thu, 16 Mar 2017 14:31:32 GMT article-item-530 Môj predslov k slovenskému vydaniu knihy Socializmus, ekonomická kalkulácia a podnikanie (2012) od Jesúsa Huertu de Soto. Nespokojnosť s rozpočtom http://www.petergonda.sk/article.php?526 Tue, 06 Dec 2016 09:22:15 GMT article-item-526 Neustále posúvanie cieľa o vyrovnanom rozpočte na Slovensku len prehlbuje skepsu k schopnosti vlády ho dosiahnuť. Nové a vyššie dane na obzore http://www.petergonda.sk/article.php?521 Fri, 02 Sep 2016 08:31:46 GMT article-item-521 Dávam do pozornosti videorozhovor Lukáša Krivošíka so mnou pre .týždeň o celkovom daňovom zaťažení na Slovensku a o ministerstvom financií pripravovaných zmenách v daniach a ich dôsledkoch. Deň daňového odbremenenia v roku 2016 http://www.petergonda.sk/article.php?519 Wed, 31 Aug 2016 07:02:29 GMT article-item-519 Celkové daňové zaťaženie dosiahlo v minulom roku až 61,1 % z priemernej odmeny patriacej slovenskému zamestnancovi. Deň daňového odbremenenia na Slovensku tak v tomto roku pripadol 12. augusta. Je to deň, kedy slovenský pracujúci s priemernou mzdou začína zarábať na seba a svoju rodinu a nie na dane.