Peter Gonda http://www.petergonda.sk/ o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách Metafox/0.9.1 (production stable) "Sociálna spravodlivosť" proti civilizácii http://www.petergonda.sk/article.php?562 Mon, 17 Jun 2019 12:32:40 GMT article-item-562 Dnešná civilizácia je slovami Hayeka dôsledkom ľudského konania, tradície a kultúrnej evolúcie s abstraktnými pravidlami, nie ľudského zámeru, či sledovania vrodených inštinktov. Jeho odkazom pre nás tak je pokora „študentov spoločnosti“, rešpekt k limitom budovania spoločenských inštitúcií a obrana západnej civilizácie, aj pred jej eróziou „sociálnou spravodlivosťou“. Eurovoľby a smerovanie EÚ http://www.petergonda.sk/article.php?558 Tue, 23 Apr 2019 08:30:15 GMT article-item-558 Riešením nie je „viac Európy“ nekritických eurooptimistov, ani nacionalizmus deštruktívnych euroskeptikov, ale decentralizácia a deregulácia konštruktívne eurokritických klasických liberálov a thatcherovských konzervatívcov. Znamenalo by to presmerovať politickú integráciu k trhovej integrácii a inej dobrovoľnej a pružnej spolupráci v zóne slobodného trhu s výnimkami oblastí spoločného rozhodovania typu bezpečnosti (spolu s ostatnými v Schengene a NATO). Dnes je potrebné aspoň presadzovať akýkoľvek posun k tomu a brániť pokračovaniu nebezpečného smeru integrácie. Socializmus: ekonomická realita a memento pre budúcnosť http://www.petergonda.sk/article.php?560 Sat, 20 Apr 2019 11:23:44 GMT article-item-560 Dávam do pozornosti moju prezentáciu "Socializmus: ekonomická realita a memento pre budúcnosť" na Free Market Road Show v Bratislave 10. apríla 2019 Daňové priznanie a Leviatan http://www.petergonda.sk/article.php?556 Thu, 28 Mar 2019 10:12:55 GMT article-item-556 Systémovým riešením by bolo razantne znižovať daňové bremeno, vládne výdavky a regulácie s cieľom prenesenia finančnej zodpovednosti za život a konanie ľudí z vlád na nich. Zrušenie nedávno zavedených podnikateľských daní, dane z príjmu právnických osôb (aspoň zdaňovania zisku použitého na investície) a dotácií podnikateľom by k tomu prispelo. Nebezpečné mýty a omyly http://www.petergonda.sk/article.php?554 Mon, 25 Feb 2019 08:40:46 GMT article-item-554 Politikmi a intelektuálmi šírené ekonomické mýty a omyly sú prejavom sociálneho inžinierstva a ekonomického ignoranstva alebo nepochopenia a ich rastúca popularita je hrozbou pre slobodu a prosperitu. Je preto dôležité čo najrozšírenejšie porozumenie základných ekonomických princípov rešpektujúcich individualitu ľudí, realitu ľudského konania a princípy slobodnej spoločnosti. Cena za euro http://www.petergonda.sk/article.php?552 Tue, 15 Jan 2019 10:30:57 GMT article-item-552 Výzvou je odbúravať systémové príčiny problémov eurozóny. Za systémovú alternatívu považujem menovú konkurenciu akýchkoľvek mien alebo iných platobných prostriedkov, dosiahnutú odstránením všetkých prekážok slobodného trhu s peniazmi. Ak by sme vtedy boli v eurozóne, tak až na základe našich demonštrovaných preferencií pri slobode voľby mien by sa reálne ukázala miera našej dôvery k euru. Oživme étos kapitalizmu http://www.petergonda.sk/article.php?550 Tue, 04 Dec 2018 07:59:57 GMT article-item-550 Kľúčovou výzvou je oživiť a napĺňať úspešnú tradíciu individualizmu, reálneho podnikania a ďalších civilizačných hodnôt a inštitúcií Západu. Môžeme k tomu prispieť tlakom na politikov k dodržiavaniu rovnosti pred právom a spravodlivosti, nedotknuteľnosti vlastníckych práv, či hnutiami za znižovanie daní, slobodné peniaze, slobodný obchod a odluku rôznych oblastí života od štátu. Podstatné je však viac podnikať, využívať alternatívy na súkromnej báze, držať sa zásad poctivosti, šetrnosti a finančnej zodpovednosti a šíriť étos kapitalizmu: vyzdvihovať podnikanie, zbohatnutie a dosahovanie ziskov bez pomoci štátu, či konkurenciu a rešpekt k vlastníctvu a dohodám. Potrebujeme hnutie za slobodný obchod http://www.petergonda.sk/article.php?548 Mon, 22 Oct 2018 12:39:32 GMT article-item-548 Duch protekcionizmu a ekonomického nacionalizmu sa zasa raz rýchlo šíri a vyvoláva obavy o prosperitu, bezpečnosť a slobodu ľudí. Odhaľovať podstatu problému takéhoto prístupu je preto opäť nanajvýš dôležité. Dnes potrebujeme oživiť úspešné hnutie za slobodný obchod z druhej polovice 18. a prvej polovice 19. storočia. Decentralizácia http://www.petergonda.sk/article.php?546 Mon, 24 Sep 2018 08:16:30 GMT article-item-546 Pre slobody a prosperitu ľudí sú aj dnes najdôležitejšie decentralizácie ekonomiky a spoločnosti, postavené na konaniach jednotlivcov, dobrovoľne spolupracujúcich s ostatnými. Najviac decentralizované systémy rozhodovania a konania ľudí tak sú v ekonomike trh a mimo ekonomiky rodina, či občianska spoločnosť.. Daňové preťaženie http://www.petergonda.sk/article.php?544 Mon, 27 Aug 2018 07:19:03 GMT article-item-544 Úvahy o „presune“ ministra financií Petra Kažimíra na post guvernéra NBS zatieňujú problémy súvisiace s daňami, ktoré by po ňom ostali. Tie nie sú v plnom rozsahu viditeľné aj preto, lebo ľudia väčšinou nevedia, o akej časti ich zárobkov za nich rozhoduje štát.