Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Čas na reštart ekonomiky k prosperite

(dňa 5.10.2020 v sekcii články)
Namiesto celoplošného núdzového stavu je najvyšší čas napríklad na systémový reštart ekonomiky k dlhodobej prosperite, potrebnej aj na boj s aktuálnym vírusom. Reštart ekonomiky a cesta k dlhodobej prosperite si namiesto prerozdeľovania vytvorených zdrojov vyžadujú uvoľnenie priestoru na ich tvorbu: umožniť podmienky vyššej ekonomickej a celkovej slobody s univerzálnymi a vymáhateľnými pravidlami, ktoré ich garantujú a týkajú sa najmä vlastníckeho práva, zmlúv a iných dohôd. Vláda by sa tak mala zamerať nielen na právny štát, ale aj na menej štátu, daní a regulácií a viac konkurencie. Znamená to znižovať celkové daňové bremeno ľudí, rozsah štátu a jeho intervencie.
čítať ďalej...

Štát na daniach zoberie viac

(dňa 12.9.2020 v sekcii Rozhovory a diskusie)
Dávam do pozornosti môj rozhovor v TA3 o celkovom daňovom bremene na Slovensku..
čítať ďalej...

Štát rozhoduje o dvoch tretinách zárobkov

(dňa 10.9.2020 v sekcii články)
Veľké a rastúce daňové bremeno prehlbuje závislosť ľudí od štátu, obmedzuje ich slobodu, tvorbu ekonomických hodnôt, zamestnávanie a životnú úroveň. Cesta z krízy k dlhodobej prosperite si naopak vyžaduje viac ekonomickej slobody, vrátane znižovania daňovej záťaže ľudí, rozsahu a intervencií štátu. Prispieť k tomu môže tlak verejnosti a médií na politikov, opierajúci sa práve o informácie o daňovom bremene.
čítať ďalej...

Vyvrátenie slovenských mýtov o socializme a sociálnom štáte

(dňa 12.8.2020 v sekcii Rozhovory a diskusie)
O knihách Socializmus: realita namiesto mýtov a Sociálny štát: realita namiesto mýtov v rozhovore s Lukáškom Krivošíkom z Postoj.sk v rámci relácie Knihomoľov zápisník.
čítať ďalej...

Sociálny štát - na úkor budúcnosti

(dňa 27.7.2020 v sekcii články)
Politici roztočili kolotoč „finančných injekcií“. Prerozdeľovacie politiky budú čoraz viac podkopávať prosperitu a slobodu, pričom sociálny štát bude smerovať k finančnému kolapsu. Výzvou sú reformy a znižovanie rozsahu a vplyvu štátu s cieľom vyviazania sa ľudí z jeho sietí, aby boli čo najviac nezávislí od štátu a jeho rozhodnutí a zodpovední za svoje životné podmienky. Predpokladom toho je, že ľudia si budú uvedomovať podstatu problému sociálneho štátu a budú ho vnímať ako leviatana, ktorý požiera ich finančnú budúcnosť, nie ako Mikuláša so zázračným vrecom darčekov.
čítať ďalej...

Sociálny štát: realita namiesto mýtov

(dňa 6.7.2020 v sekcii Štúdie a publikácie)
Cieľom publikácie Sociálny štát: realita namiesto mýtov je priniesť faktami a argumentmi podložený pohľad na podstatu sociálneho štátu na Slovensku a rámcovo aj vo vybraných krajinách v zahraničí, tým konfrontovať mýty o ňom s realitou. Chceme tak demaskovať sociálny štát a ukázať jeho nezamýšľané dôsledky. Podliehanie mýtom o ňom a príklon k nemu má totiž reálny vplyv na rast rozsahu a intervencií štátu, ktorý tým výrazne odkrajuje zo súčasnej a budúcej prosperity a slobody ľudí.
čítať ďalej...

Socializmus: realita namiesto mýtov

(dňa 6.6.2020 v sekcii Štúdie a publikácie)
Aby sme neprišli alebo salámovou metódou neprichádzali o slobodu a prosperitu a nepodpílili si pod sebou civilizačný konár, je dôležité poučiť sa z histórie, demaskovať socializmus a pripomínať jeho podstatu, reálnu tvár a nezamýšľané dôsledky. A práve to je cieľom publikácie Socializmus: realita namiesto mýtov. Z genetického základu socializmu vyplýva, že je proticivilizačný, pre ľudí a spoločnosť deštrukčný a každé jeho úsilie vedie nevyhnutne k represívnosti, neslobode, nespravodlivosti, poklesu životnej úrovne, zlyhaniu a rozkladu spoločnosti. Tak tomu bolo aj v Československu počas rokov 1948 až 1989, ako to v publikácii podrobne a faktami a argumentmi podložene prezentujeme.
čítať ďalej...

Deemaskujme socializmus

(dňa 27.5.2020 v sekcii články)
Socialistický experiment u nás priniesol deštrukčné dôsledky, z ktorých viaceré znášame dodnes. Je tiež príkladom systémovo represívnej, antihumánnej, ekonomicky a morálne zlyhávajúcej a proticivilizačnej podstaty socializmu. Poučiť sa z neho znamená odmietať podobné spoločenské experimenty, ako aj akékoľvek jeho čiastkové formy a podoby, vrátane tých dnešných pod rúškom koronakrízy.
čítať ďalej...

Civilizačné výzvy pod rúškom koronovírusu

(dňa 20.4.2020 v sekcii články)
Rizikom koronakrízy je dlhodobý nárast štátu s väčšími obmedzeniami slobôd. Dnes sa napríklad opiera o vyvolávanie strachu. Obrannou civilizačnou výzvou politikom preto je, aby pod rúškom koronovírusu nepodpílili civilizačný konár, na ktorom sedíme a rozkvitáme. Aktuálna kríza odkrýva životnú nutnosť a ohrozenie základov civilizovanej spoločnosti. A kultivačnou civilizačnou výzvou je umožniť a posilniť fungovanie úspešnej civilizácie. Popri masívnejšom testovaní a iných krátkodobých adresných opatreniach si to vyžaduje čím skôr „zapnúť“ ekonomiku a rušiť ostatné aktuálne reštrikcie slobody pri dodržaní hygienických pravidiel a umožniť dlhodobo väčšiu ekonomickú slobodu. Začnime znížením regulačného a finančného zaťaženia podnikania a zamestnávania.


čítať ďalej...

Február a ekonomická sloboda

(dňa 10.3.2020 v sekcii články)
Ekonomickým odkazom februára 1948 pre novú vládu je nepodkopávať, ale podporovať ekonomickú slobodu s panstvom práva. Na začiatok to znamená nepokračovať v tradícii vlád so SMERom a odbúravať ich nesystémové opatrenia: nezaviesť dotované nájomné bývanie a prenájmy áut, štátny fond na podporu investigatívnej žurnalistiky, „autobusy zadarmo“, či progresívnu majetkovú daň a zrušiť napríklad strop dôchodkového veku, 13. dôchodok (ak ho podpíše prezidentka), naviazanie minimálnej mzdy na 60 % priemernej mzdy, „vlaky a obedy zadarmo“, rôzne poukazy a pribúdajúce podnikateľské dane a odvody.
čítať ďalej...
RSS2 Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006–2020 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.