Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (makro)ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Európska ekonomická integrácia a alternatívy budúceho vývoja v jej kontexte

(dňa 31.5.2016 v sekcii Prednášky pre verejnosť)
Dávam do pozornosti prezentáciu k mojej prednáške, organizovanej Slovak Students for Liberty 18. mája 2016 v priestoroch bratislavského FLAME Music Baru.
čítať ďalej...

Aké bude smerovanie vlády vo verejných financiách

(dňa 6.5.2016 v sekcii články)
Z programového vyhlásenia vlády vyplýva kontinuita, posilnenie vplyvu štátu a vo verejných financiách hospodárenie na sekeru, zvyšovanie dlhu, nešetrenie a pretrvávanie nadmernej daňovej záťaže. Ekonomicky zdôvodniteľné a pre daňovníkov akceptovateľné je však iba vyrovnané alebo prebytkové hospodárenie vlády s prostriedkami daňovníkov, dosiahnuté bez zvýšenia alebo zavedenia nových daní, či odvodov. Naopak, ekonomicky opodstatnené je dosahovať ho pri znižovaní daňového zaťaženia.
čítať ďalej...

Štát by nemal vlastniť firmy a skúšať podnikať

(dňa 21.12.2015 v sekcii články)
Štát by nemal vlastniť firmy a pokúšať sa o podnikanie. Neexistuje racionálne zdôvodnenie jeho úlohy v podnikaní. Existuje však protichodnosť princípov a motivácií fungovania štátu a firiem. Z nej vyplýva, že štát nemôže reálne podnikať. Keď sa napriek tomu hrá na podnikanie, tak spôsobuje negatíva...
čítať ďalej...

Aké budú dôsledky prepuknutia dlhovej krízy?

(dňa 6.6.2015 v sekcii Rozhovory a diskusie)
Akékoľvek alternatívy, ktoré by reálne riešili dlhovú krízu, by mali byť postavené na odstraňovaní jej systémových príčin, teda centrálne riadených a regulovaných menových a bankových systémov a deficitných verejných financií s nadmernými nárokmi ľudí na verejné výdavky a na návrate k tradičným hodnotám a koreňom slobody a bohatstva Západu...
čítať ďalej...

Smerovanie EÚ považujem za chybné a škodlivé

(dňa 10.5.2015 v sekcii Rozhovory a diskusie)
Smerovanie EÚ a celkovo európskej integrácie považujem za chybné a škodlivé. Európska integrácia je čoraz viac tvorená na centrálnej regulácií ľudí a politík a centrálnej harmonizácii podmienok.
čítať ďalej...

Ekonomické dôsledky členstva Slovenska v eurozóne

(dňa 2.4.2015 v sekcii Štúdie a publikácie)
Dávam do pozornosti moju štúdiu Ekonomické dôsledky členstva Slovenska v eurozóne, publikovanú v decembri 2014 New Direction - The Foundation for European Reform.
čítať ďalej...

10 rokov v EÚ. A čo ďalej?

(dňa 3.3.2015 v sekcii Kapitoly v monografiách)
Publikáciu 10 rokov v EÚ. A čo ďalej? vydal KI koncom minulého roka. Nájdete v nej môj text ("Euro – nástroj alebo brzda prosperity?") a texty mojich kolegov z KI.
čítať ďalej...

Euro: nástroj alebo brzda prosperity?

(dňa 19.12.2014 v sekcii Prednášky pre verejnosť)
Dávam do pozornosti moju powerpointovú prezentáciu z konferencií "10 rokov v EÚ. A čo ďalej?" v Trenčíne, Košiciach,Prešove, B. Bystrici a Bratislave.
čítať ďalej...

Vysoké základné daňovo-odvodové zaťaženie Slovenska

(dňa 9.7.2014 v sekcii Rozhovory a diskusie)
Dávam do pozornosti môj videokomentár pre týždenník .týždeň.
čítať ďalej...

20. jún: Deň daňového oslobodenia

(dňa 30.6.2014 v sekcii E-texty)
Základné daňovo-odvodové zaťaženie priemerného zamestnanca vzrástlo z úrovne 45,2 % v roku 2011 na 46,7 % v pomere k mzdovým nákladom v roku 2014. Ak by vláda skutočne chcela prispieť k prosperite a produktívnej zamestnanosti v spoločnosti, tak by sa mala stiahnuť a mala by podstatne uvoľniť priestor..
čítať ďalej...
RSS2 Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.