Peter Gonda

Peter Gonda je:

  • riaditeľ a (makro; politický) ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a
  • externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave.

Oblasti, ktorým sa venuje:

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Akadémia Klasickej Ekonómie

Na obranu slobodného trhu
 
 
Peter Gonda SLOBODA - VLASTNÍCTVO - ZODPOVEDNOSŤ ... o ekonómii, ekonomickom liberalizme a tradičných hodnotách
   

Odkaz Ficovej vláde: znižujte konečne daňové bremeno!

(dňa 16.8.2017 v sekcii články)
Ak skutočne chcete prispieť k tomu, aby ľuďom pribudlo v peňaženkách, resp. mali celkovo viac peňazí k dispozícii a pocítili rast životnej úrovne v živote, tak znižujte dane, odvody a celkové daňové bremeno a zároveň zmenšujte verejné výdavky a deregulujte. Očakávať takýto smer od vlády s dominantným SMERom však nie je reálne ani realistické.
čítať ďalej...

Ako ďalej v Európe po Brexite?

(dňa 23.3.2017 v sekcii Prednášky pre verejnosť)
Dávam do pozornosti prezentáciu k mojej prednáške, organizovanej Sokratovým inštitútom 7. marca 2017 v priestoroch Ekonomickej univezity v Bratislave.
čítať ďalej...

Socializmus: memento pre súčasnosť i budúcnosť

(dňa 16.3.2017 v sekcii Texty)
Môj predslov k slovenskému vydaniu knihy Socializmus, ekonomická kalkulácia a podnikanie (2012) od Jesúsa Huertu de Soto.
čítať ďalej...

Nespokojnosť s rozpočtom

(dňa 6.12.2016 v sekcii články)
Neustále posúvanie cieľa o vyrovnanom rozpočte na Slovensku len prehlbuje skepsu k schopnosti vlády ho dosiahnuť.
čítať ďalej...

Nové a vyššie dane na obzore

(dňa 2.9.2016 v sekcii Rozhovory a diskusie)
Dávam do pozornosti videorozhovor Lukáša Krivošíka so mnou pre .týždeň o celkovom daňovom zaťažení na Slovensku a o ministerstvom financií pripravovaných zmenách v daniach a ich dôsledkoch.
čítať ďalej...

Deň daňového odbremenenia v roku 2016

(dňa 31.8.2016 v sekcii "ekonomické info")
Celkové daňové zaťaženie dosiahlo v minulom roku až 61,1 % z priemernej odmeny patriacej slovenskému zamestnancovi. Deň daňového odbremenenia na Slovensku tak v tomto roku pripadol 12. augusta. Je to deň, kedy slovenský pracujúci s priemernou mzdou začína zarábať na seba a svoju rodinu a nie na dane.
čítať ďalej...

Európska ekonomická integrácia a alternatívy budúceho vývoja v jej kontexte

(dňa 31.5.2016 v sekcii Prednášky pre verejnosť)
Dávam do pozornosti prezentáciu k mojej prednáške, organizovanej Slovak Students for Liberty 18. mája 2016 v priestoroch bratislavského FLAME Music Baru.
čítať ďalej...

Aké bude smerovanie vlády vo verejných financiách

(dňa 6.5.2016 v sekcii články)
Z programového vyhlásenia vlády vyplýva kontinuita, posilnenie vplyvu štátu a vo verejných financiách hospodárenie na sekeru, zvyšovanie dlhu, nešetrenie a pretrvávanie nadmernej daňovej záťaže. Ekonomicky zdôvodniteľné a pre daňovníkov akceptovateľné je však iba vyrovnané alebo prebytkové hospodárenie vlády s prostriedkami daňovníkov, dosiahnuté bez zvýšenia alebo zavedenia nových daní, či odvodov. Naopak, ekonomicky opodstatnené je dosahovať ho pri znižovaní daňového zaťaženia.
čítať ďalej...

Štát by nemal vlastniť firmy a skúšať podnikať

(dňa 21.12.2015 v sekcii články)
Štát by nemal vlastniť firmy a pokúšať sa o podnikanie. Neexistuje racionálne zdôvodnenie jeho úlohy v podnikaní. Existuje však protichodnosť princípov a motivácií fungovania štátu a firiem. Z nej vyplýva, že štát nemôže reálne podnikať. Keď sa napriek tomu hrá na podnikanie, tak spôsobuje negatíva...
čítať ďalej...

Aké budú dôsledky prepuknutia dlhovej krízy?

(dňa 6.6.2015 v sekcii Rozhovory a diskusie)
Akékoľvek alternatívy, ktoré by reálne riešili dlhovú krízu, by mali byť postavené na odstraňovaní jej systémových príčin, teda centrálne riadených a regulovaných menových a bankových systémov a deficitných verejných financií s nadmernými nárokmi ľudí na verejné výdavky a na návrate k tradičným hodnotám a koreňom slobody a bohatstva Západu...
čítať ďalej...
RSS2 Index
Texty
 -   články
 -   e-texty
Prednášky pre verejnosť
Akadémia klasic. ekonómie
Výučba na VŠ
Štúdie a publikácie
Rozhovory a diskusie
Odporúčané
 -   linky
 -   knihy
 -   cudzie texty
Foto
Kontakt
Životopis
Info
English

Copyright © 2006 Peter Gonda, all rights reserved.
Powered by Metafox CMS of Platon Group.